Pedagojik formasyon koordinatörlüğü online başvuru sistemi kapalıdır.


Pedagojik formasyon koordinatörlüğü web sitesine http://www.konya.edu.tr/koordinatorlukler/formasyon adresinden ulaşabilirsiniz.